Details

Województwo : Pomorskie | Miejscowość : Gdynia |
Kategoria : środki transportu publicznego | Zamieścił : PKM-Gdynia | Telefon:
Cena : Cena do ustalenia


Zasady umieszczania reklamy:

1.      Reklama może być umieszczana wyłącznie na białych pasach na bocznych burtach pojazdu oraz z tyłu pojazdu pod szybą. 2.      Reklama na burtach i z tyłu pojazdu (litery, elementy graficzne, logo itp.) powinny być umieszczone na białym tle. Warunkowo dopuszcza się tło jasnoniebieskie, przy zachowaniu 10 cm białych odstępu od góry i dołu. 3.      Dopuszcza się inne niż białe i jasnoniebieskie tło na długości nie dłuższej niż 1 m na każdej burcie i z tyłu pojazdu, przy zachowaniu 10 cm odstępów od góry i dołu. 4.      Zabrania się umieszczania jakichkolwiek elementów reklamy pod numerem inwentarzowym umieszczonym z tyłu pojazdu. Dopuszcza się umieszczanie numery inwentarzowego nad tylną szybą po lewej stronie pojazdu. 5.      Projekty reklam, przed ich umieszczeniem na pojazdach, powinny być uzgodnione z Kierownikiem Samodzielnej Sekcji Marketingu ZKM w Gdyni lub wskazaną przez niego osobą. Proponujemy:
  • reklamę zewnętrzną
  • reklamę na uchwytach
  • reklamę na tablicach
  • reklamę na ekranach LCD
   

Kontakt z ogłoszeniodawcą


Ilość wyświetleń: 1182
Share Button